Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4-2-2023
Παύση παροχής πίστωσης προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 04-02-2023

Αριθμ. Πρωτ. 38

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δικηγορικού

Συλλόγου Γιαννιτσών

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Παύση παροχής πίστωσης προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όπως πλείστες όσες φορές σας έχουμε γνωρίσει, εκ των πρωταρχικών στόχων του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της οικονομικής λειτουργίας του Συλλόγου με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητάς του, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι πιο εύθραυστη από ποτέ. Ως απαραίτητη δε προϋπόθεση επίτευξης του παραπάνω στόχου κρίθηκε ο εξορθολογισμός των οφειλών των μελών προς τον Σύλλογο από την παροχή πίστωσης, οι οποίες η αλήθεια είναι, ότι τα τελευταία χρόνια με συνεχή και κοπιαστική προσπάθεια όλων μας -κυρίως των ίδιων των συναδέλφων- έχουν περιοριστεί κατά πολύ. 

Στα πλαίσια των παραπάνω το ΔΣ με τις υπ’ αριθμ. 9/27-04-2022 και 16/12-07-2022 σχετικές αποφάσεις του αποφάσισε, ότι, από 01-10-2022, επιτρέπεται η παροχή πίστωσης προς κάθε μέλος του Συλλόγου μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300,00€) ευρώ μέχρι την 5η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που το πιστωθέν ποσό δεν εξοφληθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας, παύει να εκδίδεται γραμμάτιο προκαταβολής στο όνομα του μέλους που οφείλει και το οφειλόμενο ποσό αναζητείται κατά τις νόμιμες διαδικασίες. 

Δυστυχώς, όμως, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε, ότι η παραπάνω απόφαση παραβιάστηκε συστηματικά και χορηγήθηκε πίστωση προς συναδέλφους καθ’ υπέρβαση των παραπάνω, με αποτέλεσμα οι οφειλές των μελών προς το Σύλλογο κατά τον τελευταίο μήνα να παρουσιάσουν αδικαιολόγητη και ανησυχητική αύξηση.

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, στην έκτακτη συνεδρίασή του της 03-02-2023, αφού έλαβε υπόψη την αδικαιολόγητη αύξηση των οφειλών των μελών από παροχή πίστωσης προς το Σύλλογο, τη συστηματική και κατάφωρη παραβίαση των υπ’ αριθμ. 9/27-04-2022 και 16/12-07-2022 αποφάσεών του, το γεγονός ότι η παροχή πίστωσης δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα κατά τη λειτουργία του Συλλόγου, το γεγονός ότι μόνο λιγοστά μέλη του Συλλόγου κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων είναι απόλυτα συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, το γεγονός ότι οι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα πληρωμής των γραμματίων μεταξύ άλλων είτε με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω portal, το γεγονός ότι ελάχιστοι Σύλλογοι πλέον παρέχουν πίστωση προς τα μέλη τους, το γεγονός ότι η ορθή οικονομική λειτουργία και η αποτροπή διακρίσεων σε βάρος συναδέλφων, που δεν λαμβάνουν πίστωση από τον Σύλλογο ή λαμβάνουν μικρότερη σε σχέση με άλλους, η ισονομία και η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του Συλλόγου, αποτελούν αδιαπραγμάτευτες και κορυφαίες εκφάνσεις της εντολής των μελών προς την Διοίκηση του Συλλόγου και εν τέλει αναγκαία προϋπόθεση δημοκρατικής νομιμοποίησης κάθε διοίκησης, αποφάσισε ομόφωνα την παύση της παροχής πίστωσης προς τα μέλη του Συλλόγου.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ                                          ΣΥΜΕΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ


4-2-2023
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1-2-2023
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

31-1-2023
Ετήσια δήλωση δικηγόρου έτους 2023 – ετήσια εισφορά μελών έτους 2023 –δικηγορικές ταυτότητες έτους 2023

30-1-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΑΠ

30-1-2023
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28.01.2023)

30-1-2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κατάρτιση ετήσιας κατάστασης για το έτος 2023 δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων (άρθρο 52 Ν. 4446/2016)

23-1-2023
Κατάρτιση ετήσιας κατάστασης για το έτος 2023 δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων (άρθρο 52 Ν. 4446/2016).

23-1-2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 26-01-2023

23-1-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
31-3-2023
Συνέχιση της αναστολής της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από υποθέσεις νομικής βοήθειας από 01-04-2023 έως και 31-05-2023
29-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 10-21.04.2023 - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
28-3-2023
Πρόσκληση υποβολής υπευθύνων δηλώσεων για την πληρωμή των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
27-3-2023
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών κατέθεσε Δήλωση Παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας κατά την ανακριτική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών
27-3-2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ομιλητών στις ημέρες σταδιοδρομίας σε σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας
27-3-2023
ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 69 Ν. 5016/2023)
24-3-2023
Ηχηρή παρέμβαση της Ολομέλειας προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών
24-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023