Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3-12-2019
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Μετά την ψήφιση της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 ν. 4640/2019 κατά την οποία όλες οι αγωγές, που κατατίθενται από 1.12.2019 και μετά, για διαφορές που είναι δεκτικές διαθέσεως κατά το ουσιαστικό δίκαιο, πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωτικό έντυπο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019, επί ποινή απαραδέκτου της άσκησης αυτών, η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο ΔΣΑ προέβησαν στις κάτωθι ενέργειες:

α) Επαναλαμβάνεται η πάγια θέση ότι η απαίτηση της ειδικής ενημέρωσης του εντολέα μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο στις περιπτώσεις υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, και ότι σε κάθε περίπτωση η κύρωση από την παράλειψη ενημέρωσης μπορεί να είναι μόνον το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής, όπως προβλεπόταν αρχικά στο σχέδιο νόμου, και όχι το απαράδεκτο της ίδιας της αγωγής, όπως αιφνιδιαστικά προβλέφθηκε εκ των υστέρων κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία.

β) Προωθήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προς άμεση ψήφιση σχέδιο τροπολογίας με την οποία μετατίθεται η έναρξη ισχύος της επίμαχης διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος αφ’ ενός προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και αφ’ ετέρου για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης του ενημερωτικού εντύπου (στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων). Περαιτέρω, με την αυτή τροπολογία διευκρινίζεται ότι εισαγωγικά δικόγραφα που έχουν κατατεθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019) και για όλη τη μεταβατική περίοδο, χωρίς την κατάθεση του ενημερωτικού εγγράφου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019, θεωρείται ότι έχουν ασκηθεί παραδεκτώς.

γ) Ζητήθηκε από τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών να εξασφαλιστεί ότι: ι) τα εισαγωγικά δικόγραφα που δόθηκαν προς κατάθεση την προηγούμενη εβδομάδα (ήτοι έως και την 29.11.2019) θα φέρουν ως ημερομηνία πράξης κατάθεσης εκείνη κατά την οποία δόθηκαν προς κατάθεση, ή ιι) άλλως, εφόσον οι συνάδελφοι το επιθυμούν, να μπορούν να προσκομίσουν από την 1.12.2019 και εξής το έντυπο ενημέρωσης του του άρθρου 3 παρ. 2 ν. 4640/2019 (οπότε η πράξη κατάθεσης θα φέρει την εν λόγω μεταγενέστερη ημ/νία προσκόμισης του εντύπου ενημέρωσης).

Επί του άνω αιτήματος αναμένεται η απάντηση της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, αύριο Δευτέρα 2.12.2019.

Παράλληλα, θα συνεδριάσουν :
α) την ερχόμενη Τετάρτη 4.12.2019 το ΔΣ του ΔΣΑ και
β) την ερχόμενη Πέμπτη 5.12.2019 η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αντικείμενο τόσο την (επαν)εισαγωγή της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου επί αναγνωριστικών αγωγών αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όσο και την υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου της αγωγής, κατάθεσης του ενημερωτικού εντύπου του του άρθρου 3 παρ. 2 ν. 4640/2019, και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

2-12-2019
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

27-11-2019
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28-11-2019

27-11-2019
ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, 29-11-2019, ώρα 19:00

25-11-2019
Αποφάσεις της Συντονιστικής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (22/11)

21-11-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 22-11-2019

18-11-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 15-11-2019

11-11-2019
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

11-11-2019
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΤΥΙΚΟ

4-11-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 07-11-2019
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
21-1-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, 31-01-2020, ΕΔΕΣΣΑ
14-1-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 15-01-2020
14-1-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 11-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
14-1-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
9-1-2020
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
30-12-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΙΣ 11-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
30-12-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 10-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020