Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4-6-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 03-06-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει του ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται το φαινόμενο συγχρωτισμού μελών του συλλόγου σας στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου μας και μάλιστα για θέματα τα οποία κάλλιστα μπορούν να επιλυθούν από τους υπηρετούντες δικαστικούς υπαλλήλους με ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία.

Ενόψει του ότι δεν εξέλιπαν ακόμη οι λόγοι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια επιτροπή για την προστασία της δημόσιας υγείας εναντίον του Covid-19.

Παρακαλούμε να  μας βοηθήσετε στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να διασφαλιστεί το υπέρτατο αγαθό της υγείας όλων των όλων των παραγόντων της δίκης, ήτοι των διαδίκων, των δικαστικών λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων, των δικηγόρων καθώς και των συναλλασσομένων με την υπηρεσία μας Πολιτών. 


4-6-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

4-6-2020
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΑΡ. 74 ΠΑΡ. 6 Ν.4690/2020

4-6-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

1-6-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15-07-2020

1-6-2020
Ν. 4690/2020 - ΑΡΘΡΟ 73 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1-6-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 29-05-2020

1-6-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1-6-2020
Ν. 4690/2020-ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

29-5-2020
ΜΕΤΡΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
15-7-2020
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΡ. 209 επ. ΚΠΟΛΔ ΣΤΙΣ 21-7-2020 & 28-7-2020
14-7-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1ο, 2ο & 3ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020
13-7-2020
49/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 14-07-2020
13-7-2020
ΕΤΕΑΕΠ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ
8-7-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-07.07.2020
7-7-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ"
6-7-2020
46/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 07-07-2020
6-7-2020
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣΓ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ TV ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ