Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

26-4-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 27-04-2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Γιαννιτσά, 21-04-2022

 

ΠΡΟΣ κ.κ. συμβούλους ​​        

κ. Χρήστο Μητώση, Αντιπρόεδρο

κα. Συμέλα Λαζαρίδου, Γεν. Γραμματέα 

κα. Δέσποινα Καστερίδου, Ταμία

κα. Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου, Μέλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 

της 27-04-2022 (ώρα 11:00 π.μ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων.

(εισηγήτρια, Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας)

2. Ενημέρωση προέδρου.

3. Οικονομική ενημέρωση.

(εισηγήτρια : Δέσποινα Καστερίδου, Ταμίας)

4. Οικονομική λειτουργία Συλλόγου.

I. Είσπραξη ετήσιων εισφορών μελών, οφειλών μελών από παροχή πίστωσης και οφειλές μελών από την λειτουργία φωτοτυπικών μηχανημάτων.

II. Παροχή πίστωσης προς μέλη του Συλλόγου - Ρύθμιση οφειλών μελών από παροχή πίστωσης - Επικαιροποίηση των από 29-07-2020 και 18-09-2020 σχετικών αποφάσεων του ΔΣ.

III. Οικονομική επιβάρυνση Συλλόγου κατά την είσπραξη με συναλλαγή σε POS και εμβάσματος μέσω τραπεζικού λογαριασμού – Θέσπιση εσόδου υπέρ Συλλόγου ανάλογου με την εκάστοτε επιβάρυνση.

5. Αναμόρφωση – διόρθωση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2022.

(εισηγήτρια, Δέσποινα Καστερίδου, Ταμίας)

6. Οικονομικός απολογισμός έτους 2021. 

(εισηγήτρια, Δέσποινα Καστερίδου, Ταμίας)

7. Διοικητικός απολογισμός 2021 – έγκριση πεπραγμένων της Διοίκησης για το έτος 2021.

8. Σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του μεγάλου ακροατηρίου του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών (οδός Εθν. Αντιστάσεως, αρ. 5, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

(1) Οικονομικός απολογισμός έτους 2021 – Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2022.

(2) Διοικητικός απολογισμός 2021 – έγκριση πεπραγμένων της Διοίκησης για το έτος 2021.

(3) Έγκριση ετήσιας εισφοράς μελών για το έτος 2022.

(4) Λειτουργία του Υποκαταστήματος Γιαννιτσών του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας. 

(5)  Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Σχέδιο νόμου «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ». 

9. Έγκριση δαπάνης για μετάβαση Προέδρου στη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, της 02-04-2022, στην Αθήνα.

(εισηγήτρια : Δέσποινα Καστερίδου, Ταμίας)

10. Τρέχοντα θέματα – αιτήσεις - αλληλογραφία

(εισηγήτρια, Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ


20-4-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΛΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

18-4-2022
Εκδήλωση για τις ρήτρες αναπροσαρμογής σε συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν

18-4-2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

18-4-2022
ΚΥΑ 22206/2022 - ΦΕΚ 1882/Β/16.04.2022

14-4-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 13.04.2022

13-4-2022
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

11-4-2022
ΚΥΑ 20354/2022 - ΦΕΚ 14724/Β/09.04.2022

8-4-2022
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΠΕΜΠΤΗ, 14.04.2022, 19:30

8-4-2022
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΧΡΙ 30-06-2022
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
28-6-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 30-06-2022
28-6-2022
Δικαστική δικαίωση του δικηγορικού σώματος και των ενώσεων καταναλωτών από τον Άρειο Πάγο για τη ρήτρα αναπροσαρμογής
28-6-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 27.06.2022
28-6-2022
Κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των δικηγόρων και λοιπών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ με τον ν. 4919/2022
27-6-2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο Ν. 4947/2022-ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΚ & ΚΠΔ
21-6-2022
Νομοτεχνικές τροποποιήσεις στην προωθούμενη τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ
16-6-2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
14-6-2022
Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας για την επιχειρούμενη τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ