Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

29-1-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
        Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                         28-01-2019
                                         Αρ. Πράξης 6/2019
       Η Πρόεδρος Πρωτοδικών  Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα
Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
01-02-2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ                      
 
04-01-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

06-02-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΚΑΨΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ 
07-02-2019 ΠΕΜΠΤΗ  ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-                    ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

11-02-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
12-02-2019  ΤΡΙΤΗ   ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.  : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
                                 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

13-02-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ- ΑΝΑΠΛ.  ΛΑΦΑΡΑ

18-02-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ - ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
19-02-2019  ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ 
20-02-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ- ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ-  ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
21-02-2019 ΠΕΜΠΤΗ  ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-                    ΑΝΑΠΛ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
22-02-2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ. ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΛΑΦΑΡΑ)

25-02-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
26-02-2019  ΤΡΙΤΗ   ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.  : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
                                 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

27-02-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

01-02-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
02,03-02-2019- ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
04-02-2019 - ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ- ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
05-02-2019 - ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΚΑΨΑΛΗΣ
06-02-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΚΑΨΑΛΗΣ
07-02-2019- ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
08,09,10-02-2019 - ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΚΑΨΑΛΗΣ
11-02-2019 - ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
12-02-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (και αυτόφ.Μον.)  
13-02-2019 - ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ- ΜΟΣΧΟΥ
14,15,16,17-02-2019 - ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
18-02-2019 – ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
19-02-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ(και αυτόφ.Μον.)  
20-02-2019- ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ 
21-02-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
22-02-2019 – ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΚΟΛΕΜΗ 
23,24-02-2019 - ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ 
25-02-2019 - ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
26-02-2019 -ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ(και αυτόφ.Μον.)  
27-02-2019 - ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
28-02-2019 - ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ  

Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τον μήνα Φεβρουάριο 2019 θα συζητηθούν στις 14 και 28 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00΄με 13.00΄.
Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ. 5/2019 Πράξη μας.
*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.
*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.
*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.
*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές. 
*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, και ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς, στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

                                 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ


                                               Ευλαλία Λιούμπα   

25-1-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

15-1-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

4-1-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3-1-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

20-12-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

20-12-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

8-12-2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 5 ΕΩΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

5-12-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4-12-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
10-8-2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 28-07-2019
25-7-2019
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
9-7-2019
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
9-7-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
5-7-2019
[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
5-7-2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ