Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27-7-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 29-07-2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Γιαννιτσά, 27-07-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

της 29-07-2020 (ώρα 12:00 π.μ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Επικύρωση των πρακτικών συνεδρίασης της 08-07-2020 και 21-07-2020.

(εισηγήτρια, Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας)

2. Ενημέρωση Προέδρου για τις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων της 22-07-2020.

3. Οικονομική λειτουργία Συλλόγου (είσπραξη ετήσιων εισφορών μελών, οφειλών μελών και εξόδων φωτοτυπικών μηχανημάτων).

(εισηγήτρια, Μαρία Ζαραλή, Ταμίας)

4. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τον Δικηγορικό Σύλλογο Γιαννιτσών για το έργο «Αναβάθμιση ενοποιημένων ψηφιακών υποδομών προδικασίας Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας»

5. Κλείσιμο των γραφείων των μελών του Συλλόγου κατά την περίοδο από 01-08-2020 έως 30-08-2020.

6. Τρέχοντα θέματα – αιτήσεις - αλληλογραφία

(εισηγήτρια, Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ

 

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους 

κ. Ελένη Τσώνη, Αντιπρόεδρος

κ. Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας

κ. Μαρία Ζαραλή, Ταμίας

 


24-7-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

24-7-2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 30-09-2020

23-7-2020
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

23-7-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ

23-7-2020
ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

23-7-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 22-07-2020

21-7-2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30-09-2020

18-7-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΙΣ 22-07-2020-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

17-7-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
23-11-2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4
19-11-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ 19.11.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.11.2020
19-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ - ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣΓ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 ΚΥΑ
18-11-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
18-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
18-11-2020
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ