Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2-10-2023
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –Πρακτικός Οδηγός Δικαστικού Αντιπροσώπου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023 θα διεξαχθούν σύμφωνα με: 

α) το Ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 90),

β) τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57), και 

γ) τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1095/79665/22-9-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (σας έχει κοινοποιηθεί με προηγούμενη ανακοίνωση).

Δεδομένης της πολύ πρόσφατης διεξαγωγής δύο εκλογικών διαδικασιών και της ανάλογης εφαρμογής των κυριότερων διατάξεων του Π.Δ. 26/2012 στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, προκρίθηκε, αντί της εξαρχής έκδοσης νέου πρακτικού οδηγού, η σύνταξη Προσαρτήματος στον «Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023», με κωδικοποίηση των αλλαγών / διαφορών των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές.

Το εν λόγω Προσάρτημα στον Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023 (μαζί με επικαιροποιημένο Παράρτημα Υποδειγμάτων), που συνέταξε ο ΔΣΑ, θα βρείτε στο σχετικό τμήμα της σελίδας μας (Χρήσιμα Αρχεία).


30-9-2023
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΥΑ-Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, κλπ.

28-9-2023
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Επιδόσεις διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων

27-9-2023
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

27-9-2023
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27-9-2023
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αναστολή εργασιών Εφετείου Θεσσαλονίκης

27-9-2023
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών - Πληροφορίες και οδηγίες για τις εκλογές

27-9-2023
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Κλήρωση για τους διορισμούς των δικαστικών αντιπροσώπων

26-9-2023
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Σεμινάριο ενημέρωσης των Δικαστικών Αντιπροσώπων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023

23-9-2023
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αναστολή Εργασιών Δικαστηρίων ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
21-5-2024
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
20-5-2024
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
20-5-2024
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
20-5-2024
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕΣΩ PORTAL - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
20-5-2024
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24.05.2024, ΩΡΑ 18:00
16-5-2024
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ 349 ΚΠΔ
16-5-2024
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
16-5-2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΥΛΗ