Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

23-9-2019
Υπηρεσία Ειρηνοδικών Οκτωβρίου 2019

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ:            /2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών Ευλαλία  Λιούμπα καθορίζουμε  ως ακολούθως  την υπηρεσία των κ.κ. Ειρηνοδικών του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών για το χρονικό διάστημα από  1-10-2019 έως και    31-10-2019

 

YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

1. Από 1-10-2019 έως 6-10-2019 κ. Λάζαρος Καψάλης.

2. Από 7-10-2019 έως 13-10-2019 κ. Μαρία Δημητρίου.

3. Από 14-10-2019 έως 20-10-2019 κ. Χρυσούλα Γκολέμη.

4. Από 21-10-2019 έως 27-10-2019 κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.

5. Από 28-10-2019 έως 31-10-2019 κ. Μαρία Δημητρίου.

Αυτόφωρα στη βδομάδα που έχει ο καθένας υπηρεσία.

Οι έρευνες στη βδομάδα του καθενός και σε περίπτωση κωλύματος ο επόμενος.

Πολιτικές έδρες

4-10-2019 κ. Λάζαρος Καψάλης.

11-10-2019 κ. Μαρία Δημητρίου.

18-10-2019 κ. Χρυσούλα Γκολέμη.

25-10-2019 κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.

Ασφαλιστικά Μέτρα

Ο καθένας στη βδομάδα του.

Τριμελή

2-10-2019 κ. Λάζαρος Καψάλης.

9-10-2019 κ. Μαρία Δημητρίου.

16-10-2019 κ. Χρυσούλα Γκολέμη.

23-10-2019 κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.

                                                          Γιαννιτσά      -    -2019                                                      

                                              Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών    

 

                                                                                                                Ευλαλία  Λιούμπα


12-9-2019
Υπηρεσία Πρωτοδικών 16-30 Σεπτεμβρίου 2019

2-9-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

5-1-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

29-12-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

19-12-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28-10-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
18-9-2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
17-9-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-09-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30
16-9-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο Ν. 4722/2020
16-9-2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
16-9-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 18-09-2020
15-9-2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
15-9-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
14-9-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020