Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

28-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 1-7-2013 ΕΩΣ 15-9-2013
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ 1-7-2013 ΕΩΣ 15-9-2013

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1-7-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Ειρηνοδίκης

ΤΡΙΤΗ 2-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-7-2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)

ΠΕΜΠΤΗ 4-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λιούμπα

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λιούμπα

ΤΡΙΤΗ 9-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΛΤΙΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λιούμπα

ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 11, 12 ΚΑΙ 13-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΚΑΙ 17-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λιούμπα

ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 18, 19 ΚΑΙ 20-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 22 ΚΑΙ 23-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λιούμπα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΚΑΙ 25-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΚΑΙ 27-7-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λιούμπα

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 29, 30, 31-7-2013 ΚΑΙ 1-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΚΑΙ 3-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λιούμπα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη

ΤΡΙΤΗ 6-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΚΑΙ 8-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Σωτηροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΚΑΙ 10-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Σωτηροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 12, 13, 14, 16 ΚΑΙ 17-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 19, 20 ΚΑΙ 21-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου

ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 22, 23 ΚΑΙ 24-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑ ΙΠΕΜΠΤΗ 26, 27, 28 ΚΑΙ 29-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 31-8-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2-9-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου

ΤΡΙΤΗ 3-9-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4-9-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 5-9-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΚΑΙ 7-9-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου

ΔΕΥΤΕΡΑ 9-9-2012
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου

ΤΡΙΤΗ 10-9-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 11-9-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ - ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου

ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 12, 13 ΚΑΙ 14-9-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου

Οι κ.κ. Ειρηνοδίκες υπηρετούν αντίστοιχα ως εξής:
Γεωργία Μάντζου από 1-7-2013 έως 26-7-2013
Ηλίας Παπαδόπουλος από 27-7-2013 έως 21-8-2013
Κυριακή Πατρίκου από 22-8-2013 έως 15-9-2013

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Σοφία Καραγιάννη


28-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΑΠΟ 1-7-2013 ΕΩΣ 15-9-2013)

4-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

4-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

13-5-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013

11-5-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 13-5-2013 ΕΩΣ 31-5-2013

27-4-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

2-4-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

1-4-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

8-3-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 10-3-2013 ΕΩΣ 31-3-2013
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
6-3-2021
20/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 10-03-2021
5-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 08-03-2021
5-3-2021
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΓ
5-3-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 04-03-2021
4-3-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 4-3-2021 ΕΩΣ 16-3-2021
2-3-2021
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 03-03-2021