Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

26-6-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

        Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                                          25-06-2020

Αρ.Πράξης:  41/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ 

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

 

01-07-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ

01-07-2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

02-07-2020- ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

03,04,05-7-2020– ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

06-07-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

06-07-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

07-07-2020 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ-ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

07-07-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ –ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.)  

08-07-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

08-07-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

09-07-2020 - ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

10-07-2020 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

11,12-07-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

13-07-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ-- ΑΝΑΠΛ.ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

13-07-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

14-07-2020 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

14-07-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ–ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.)  

15-07-2010 - ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

 

Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το διάστημα από 01-07-2020 έως 15-07-2020 θα συζητηθούν στις συζητηθούν στις 2 και 9 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00΄με 13.00΄.

 

Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ.  39/2020 πράξη μας.

*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.

*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.

*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.

*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές. 

*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, και το νεώτερο μέλος της εκάστοτε σύνθεσης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημ/κείου της ίδιας ημέρας θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

Ευλαλία Λιούμπα


17-6-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

27-5-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

22-5-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

13-5-2020
ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥΣ ΑΠΟ 01/07-2020 ΕΩΣ 15/09/2020

13-5-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 13-18/05/2020

29-4-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 01-17/05/2020

29-4-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2020

22-4-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 27-30/04/2020

9-4-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 13-26/04/2020
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
13-7-2024
Νέα παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
13-7-2024
Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας
10-7-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας
10-7-2024
Λειτουργία των γραφείων των μελών ΔΣΓ κατά τις απογευματινές ώρες από 15-07-2024 έως και 30-08-2024
10-7-2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 09-07-2024
6-7-2024
Παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
5-7-2024
Μετάπτωση του ΟΠΣ Ολομέλειας στο G cloud (Παρασκευή 5/7 και ώρα 15:00 έως και Κυριακή 7/7/2024)
2-7-2024
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΓ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 04.07.2024, ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ