Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1-3-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 17 / 2017

        Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.


       Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το χρονικό διάστημα από: 01-03-2017, μέχρι και  31-03-2017, ως ακολούθως :


                              ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ        ΣΥΝΘΕΣΗ                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡ.

01-03-2017    TETAΡΤΗ    ΈΝΑΡΞΗ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΦΑΡΑ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
02-03-2017    ΠΕΜΠΤΗ    MIKTO ΟΡΚΩΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΦΑΡΑ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
03-03-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
04-03-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
05-03-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
06-03-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ         
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΦΑΡΑ
    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
07-03-2017    ΤΡΙΤΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
08-03-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΛΑΦΑΡΑ
09-03-2017    ΠΕΜΠΤΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
10-03-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΛΑΦΑΡΑ
11-03-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
12-03-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
13-03-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ     ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
    ΛΑΦΑΡΑ
14-03-2017    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

15-03-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
16-03-2017    ΠΕΜΠΤΗ    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
17-03-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
18-03-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ        

    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
19-03-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ
            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
20-03-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
21-03-2017    ΤΡΙΤΗ    ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
22-03-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ
        ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
23-03-2017    ΠΕΜΠΤΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
24-03-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ

25-03-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ
            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
26-03-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
27-03-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
28-03-2017    ΤΡΙΤΗ
    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ     ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
29-03-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

30-03-2017    ΠΕΜΠΤΗ
            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
31-03-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ


                -ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

         -ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.

-ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΤΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ.

-ΟΙ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

-ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ με τη με αριθμό  16/2017 ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ.

-Οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017, ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.
-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ώρα 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΣΤΙΣ 09 και 23, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από 01-03-2017 έως 31-03-2017 :

Από 01-03-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
Από 02-03-2017 έως 03-03-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Από 04-03-3-2017 έως 05-03-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
Από 06-03-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από 07-03-2017 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από 08-03-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από 09-03-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από 10-03-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από 11-03-2017 έως 12-03-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από 13-03-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗ
Από 14-03-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Από 15-03-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 16-03-2017  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
Από 17-03-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 18-03-2017 έως 19-03-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 20-03-2017 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 21-03-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 22-03-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 23-03-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από  24-03-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 25-03-2017 έως 26-03-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 27-03-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 28-03-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
Από 29-03-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 30-03-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 31-03-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ


Γιαννιτσά  21-02-2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

1-3-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

28-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

28-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

4-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

3-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

21-12-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

16-12-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 21.12.2016 ΕΩΣ 8.1.2017

28-11-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

27-11-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
31-3-2023
Συνέχιση της αναστολής της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από υποθέσεις νομικής βοήθειας από 01-04-2023 έως και 31-05-2023
29-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 10-21.04.2023 - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
28-3-2023
Πρόσκληση υποβολής υπευθύνων δηλώσεων για την πληρωμή των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
27-3-2023
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών κατέθεσε Δήλωση Παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας κατά την ανακριτική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών
27-3-2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ομιλητών στις ημέρες σταδιοδρομίας σε σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας
27-3-2023
ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 69 Ν. 5016/2023)
24-3-2023
Ηχηρή παρέμβαση της Ολομέλειας προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών
24-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023