Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

28-11-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ


                                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :  111 / 2016

                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το χρονικό διάστημα από: 01-12-2016, μέχρι  και  22-12-2016, ως ακολούθως :


 ΗΜΕΡ/ΝΑΙ      ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ                  ΣΥΝΘΕΣΗ               ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡ.

1-12-2016    ΠΕΜΠΤΗ    ΕΝΑΡΞΗ ΜOΔ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΜΟΔ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2-12-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΗ
3-12-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
4-12-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
5-12-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ              ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
6-12-2016    ΤΡΙΤΗ    ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ         ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-
      ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
7-12-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΛΑΦΑΡΑ
8-12-2016    ΠΕΜΠΤΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
9-12-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ)    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
10-10-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
11-10-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
12-10-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΛΑΦΑΡΑ
13-12-2016    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
14-12-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
15-12-2016    ΠΕΜΠΤΗ    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

16-12-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
17-12-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
18-12-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
19-12-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ

20-12-2016    ΤΡΙΤΗ
            ΚAΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
21-12-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
22-12-2016    ΠΕΜΠΤΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


-ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.

-ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΤΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ.


-ΟΙ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

-ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ με τη με αριθμό                   /2016 ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ.

-Οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016, ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.

-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ώρα 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ  ΣΤΙΣ 1 και 8, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ από 1-12-2016 έως 22-12-2016 :

1-12-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
2-12-2016 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3-12-2016 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4-12-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5-12-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6-12-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
7-12-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
8-12-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
9-12-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
10-12-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
11-12-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
12-12-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
13-12-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
14-12-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
15-12-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
16-12-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
17-12-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
18-12-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
19-12-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
20-12-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
21-12-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
22-12-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Γιαννιτσά         28-11-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ
27-11-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

31-10-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

31-10-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

29-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

29-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

15-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

13-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

23-7-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (21.7.2016-30.8.2016)

25-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1-23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
26-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
25-11-2021
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2021
23-11-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 25-11-2021
23-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
21-11-2021
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΘΩΜΑ ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΥ
20-11-2021
ΚΥΑ 72486/2021 - ΦΕΚ 5401/Β/20.11.2021
19-11-2021
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ