Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

29-3-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Από 1-4-2015  έως  30-4-2015


Α.  Από 1-4-2015 έως και 5-4-2015 κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.    


Β. Τμήματα Διακοπών Πάσχα

1. Από 6-4-2015 έως και 8-4-2015 κ. Χρυσούλα Γκολέμη.

2. Από 9-4-2015 έως και 12-4-2015 κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.

3. Από 13-4-2015 έως και 15-4-2015 κ. Ευσταθία Αθανασιάδου.

4. Από 16-4-2015 έως και 19-4-2015 κ. Μαρία Δημητρίου.


Γ. 1. Από 20-4-2015 έως και 26-4-2015 κ. Χρυσούλα Γκολέμη.

    2. Από 27-4-2015 έως και 28-4-2015 κ. Ευσταθία Αθανασιάδου.

    3. Από 29-4-2015 έως και 30-4-2015 κ. Μαρία Δημητρίου.
                

ΑΥΤΟΦΩΡΑ  στην εβδομάδα του που είναι  ο καθένας υπηρεσία.

Οι  έρευνες στην εβδομάδα  του καθενός και σε περίπτωση κωλύματος ο  επόμενος.


Πολιτικές  έδρες 

   3-4-2015  κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.

   24-4-2015 κ. Χρυσούλα Γκολέμη.

    
Ασφαλιστικά Μέτρα

Ο καθένας στην εβδομάδα του. 
 
                                  
Τριμελή

   1-4-2015  κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.  

   22-4-2015  κ. Χρυσούλα Γκολέμη.

   29-4-2015 κ. Μαρία Δημητρίου.
 


Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών     


26-2-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

26-2-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

29-1-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

28-1-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

8-1-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

3-1-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

3-12-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2-12-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5-11-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
23-11-2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4
19-11-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ 19.11.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.11.2020
19-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ - ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣΓ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 ΚΥΑ
18-11-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
18-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
18-11-2020
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ