Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

15-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          15-09-2016

                            
 
                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  92 / 2016
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού.


   Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδ. περί Οργ.Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το διάστημα από: 16-09-16, μέχρι  και  30-09-16, ως ακολούθως:

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Τρίτη  20-09-16 ,  Μονομελές, όλοι οι κ.κ. δικαστές

Τρίτη  27-09-16  Πολυμελές, όλοι οι κ.κ. δικαστές


ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Δευτ. 19-09-16 Μονομελές  κ. Κατσικέας

Τετ.   21-09-16 Τριμελές κ.κ. Λαφάρα-Καρακατσάνη-Παπαδ/λος

                       Τριμελές Ανηλίκων κ.κ. Λαφάρα-Κατσικέας-Καρακατσάνη

Δευτ. 26-09-16  Μονομελές κ. Καρακατσάνη

Τετ.   28-09-16  Τριμελές κ.κ. Πρόεδρος-Νακοπούλου-Καψάλης


ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 20 και 27-Σεπτεμβρίου -2016, κ. Πρόεδρος
 19 και 22 Σεπτεμβρίου -2016 ,  κ. Κατσικέας
 21 και  23 Σεπτεμβρίου-2016, κ. Λαφάρα
 28 και   30  Σεπτεμβρίου-2016,  κ. Νακοπούλου
 16 και 26  Σεπτεμβρίου-2016  κ. Καρακατσάνη


ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
     
16 και  17-9-2016 κ.κ. Νακοπούλου-Καρακατσάνη-Δημητρίου.
                 
19-9- 2016 κ.κ. Λαφάρα- Κατσικέας-Δημητρίου.

20-9- 2016  κ.κ. Πρόεδρος-Λαφάρα-Καρακατσάνη

22, 23, 24-9-2016 κ.κ. Λαφάρα-Κατσικέας-Παπαδόπουλος

26-9-2016 κ.κ. Νακοπούλου-Καρακατσάνη-Μόσχου

27-9-2016 κ.κ. Πρόεδρος-Νακοπούλου-Λαφάρα

29 και 30-9-2016 κ.κ. Νακοπούλου-Καρακατσάνη-Καψάλης

Οι μετέχοντες στα αυτόφωρα τριμελούς κ.κ. ειρηνοδίκες, μετέχουν σε αυτά σύμφωνα με την  με αρ. 90 / 2016, πράξη μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο νεώτερος πρωτοδίκης της σύνθεσης των αυτοφώρων του Τριμελούς θα δικάζει και τα τυχόν  αυτόφωρα του Μονομελούς της ημέρας.
Η εκάστοτε τακτική σύνθεση του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει και τα αυτόφωρα της ημέρας που είναι η αντίστοιχη δικάσιμος.
Οι κ.κ. Ειρηνοδίκες, μετέχουν στα  Τριμελή, σύμφωνα με την  εκδοθείσα  για τον μήνα  Σεπτέμβριο 2016, υπηρεσία  των Ειρηνοδικών.

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι Ανακλήσεις-μεταρρυθμίσεις,επί συναινετικών προσημειώσεων,  θα εκδικάζονται  στο εξής  ημέρα  Πέμπτη  από 11.00΄ π.μ. έως 13.00΄ μ.μ. και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα του μήνα.
Ειδικότερα, για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, στις  22 και 29  του μήνα, δεδομένου  ότι πλέον απαιτείται κατάθεση του δικογράφου της αίτησης και επίδοση.-


                                 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

                                    
                                     Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού
 

13-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

23-7-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (21.7.2016-30.8.2016)

25-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

25-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 1ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

7-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

31-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

27-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

11-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

5-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
23-9-2022
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
23-9-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
21-9-2022
ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
21-9-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 23-09-2022
20-9-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
19-9-2022
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 09-11.09.2022
15-9-2022
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 25-09-2022, 11:30
15-9-2022
Συνέχιση στοχευμένης αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από Ποινικές Υποθέσεις του Άρθρου 187 ΠΚ από 15-09-2022 μέχρι και 31-12-2022