Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2-4-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΔΕΥΤΕΡΑ 1-4-2013
ΕΝΑΡΞΗ Μ.Ο.Δ.: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου      
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)

ΤΡΙΤΗ 2-4-2013
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Υσερούλη - Σωτηροπούλου      

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-4-2013  
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Μάντζου (αναπλ.: Σωτηροπούλου)

ΠΕΜΠΤΗ 4-4-2013
Μ.Ο.Δ. - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΚΑΙ 6-4-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Μάντζου  

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-4-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα    
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα - Λυμπεροπούλου - Μάντζου    

ΤΡΙΤΗ 9-4-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου   
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-4-2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Παπαδόπουλος  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα   

ΠΕΜΠΤΗ 11-4-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΑΙ 13-4-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου     
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Παπαδόπουλος    

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-4-2013  
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Τσερούλη     
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Παπαδόπουλος     
ΤΡΙΤΗ 16-4-2013
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα    
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Λιούμπα

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-4-2013  
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λυμπεροπούλου - Πατρίκου (αναπληρώτρια: Σωτηροπούλου)    
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 18-4-2013
Μ.Ο.Δ. - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη- Λιούμπα   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΚΑΙ 20-4-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου     
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Πατρίκου   

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-4-2013  
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου    
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Πατρίκου    

ΤΡΙΤΗ 23-4-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Σωτηροπούλου      
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου    

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-4-2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Τσερούλη - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου (αναπληρώτρια: Σωτηροπούλου)   
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λιούμπα  

ΠΕΜΠΤΗ 25-4-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΚΑΙ 27-4-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα      
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης  

Οι ανακλήσεις-τροποποιήσεις προσημειώσεων θα δικάζονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τον εκάστοτε πρόεδρο υπηρεσίας στις 12.00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  


1-4-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

8-3-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 10-3-2013 ΕΩΣ 31-3-2013

1-3-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

1-3-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 1-3-2013 ΕΩΣ 10-3-2013

6-2-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

1-2-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

10-1-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

8-1-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

27-12-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
18-9-2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
17-9-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-09-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30
16-9-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο Ν. 4722/2020
16-9-2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
16-9-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 18-09-2020
15-9-2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
15-9-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
14-9-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020