Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

29-10-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                          25-10-2019

Αρ.Πράξης: 97 /2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

01-11-2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ – ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
01-11-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
02,03-11-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

04-11-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - ΑΝΑΠΛ.  ΓΟΓΑΛΗΣ
04,05-11-2019 - ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ- ΚΑΨΑΛΗΣ

06-11-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ.  ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
06-11-2019 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

07-11-2019 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-                    ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
07-11-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

08,09,10-11-2019 - ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ

11-11-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΛΑΦΑΡΑ - ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
11-11-2019 - ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ

12-11-2019 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.  : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
12-11-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.)

13-11-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ- ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ
13-11-2019 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ

14-11-2019 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ

15,16,17-11-2019 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ

18-11-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
18-11-2019 - ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

19-11-2019 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
19-11-2019 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (και αυτόφ.Μον.)

20-11-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
20-11-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

21-11-2019 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-                    ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
21-11-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

22,23,24-11-2019 – ΓΟΓΑΛΗΣ- ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

25-11-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-- ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ
25-11-2019 – ΛΑΦΑΡΑ- ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ

26-11-2019 ΤΡΙΤΗ  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
26-11-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ (και αυτόφ.Μον.)

27-11-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ
27-11-2019 - ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

28-11-2019 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

29-11-2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝ. ΑΝΗΛΙΚ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ
29-11-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

30-11-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019 θα συζητηθούν στις 14 και 28 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00΄με 13.00.


Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ. 95/2019 πράξη μας.
*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.
*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.
*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.
*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές.
*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, και το νεώτερο μέλος της εκάστοτε σύνθεσης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημ/κείου της ίδιας ημέρας θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ


Ευλαλία Λιούμπα

22-10-2019
Υπηρεσία Ειρηνοδικών Νοεμβρίου 2019

24-9-2019
Υπηρεσία Πρωτοδικών Οκτωβρίου 2019

23-9-2019
Υπηρεσία Ειρηνοδικών Οκτωβρίου 2019

12-9-2019
Υπηρεσία Πρωτοδικών 16-30 Σεπτεμβρίου 2019

2-9-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

5-1-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

29-12-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

19-12-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
1-6-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15-07-2020
1-6-2020
Ν. 4690/2020 - ΑΡΘΡΟ 73 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
1-6-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 29-05-2020
1-6-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1-6-2020
Ν. 4690/2020-ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
29-5-2020
ΜΕΤΡΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
28-5-2020
ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
28-5-2020
Ν. 4689/2020-ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ & ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, ΚΛΠ