Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Βασικοί Εργατικοί Νόμοι
Γιάννη Κουκιάδη
Θεμελιακοί Τεχνικοί και Εργατικοί Νόμοι
Λευτέρη Σκαλίδη
Συλλογή κανόνων Εργατικού Δικαίου
Νικ. Αλιμπράντη-Γιάννη Ληξουριώτη
Εργατική Νομοθεσία
Χαριλ. Γκούτου - Γεωργίου Λεβέντη
Ερμηνεία Εργατικού Δικαίου
Σταύρου Σταυρόπουλου
Εργατικό Δίκαιο και Εργατική Νομοθεσία
Δημ. Ν. Κεράνη
Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, τόμος Ι
Στ. Βλαστού
Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, τόμος ΙΙ
Στ. Βλαστού
Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, τόμος ΙΙΙ
Στ. Βλαστού
Δίκαιο και Πολιτική τ. 3 ( απεργία και ατομική σχέση εργασίας)
-
Δίκαιο και Πολιτική τ. 8 (σύγχρονες τάσεις του εργατικού δικαίου)
-
Εργατικό Δίκαιο
Αντωνίας Πουλάκου-Ευθυμιάδου
Εργατικά Ζητήματα για μισθωτούς και εργοδότες
Αρχοντή Καμπάνταη
Ισότητα και ίση μεταχείρηση στις εργασιακές σχέσεις
Στέλιου Βλαστού
Το δικαίωμα της απασχόλησης και η απαγόρευση της προσωρινής δικαστικής προστασίας του
Α. Καζάκου
Η προστασία της θέσης εργασίας κατά τη διάρκεια της δίκης για το κύρος της καταγγελίας
Δ. Ζερδέλη
Επιρεπείς σε ζημία εργασίες και ευθύνη μισθωτού
Δημ. Τραυλού-Τζανετάκου
Προστασία των εργαζομένων εις περίπτωσιν ασθενείας καιεργατικού ατυχήματος
Πηνελόπης Αγαλλοπούλου-Ζερβογιάννη - Εύης Μηνούδη-Σούκου
Τριμερείς σχέσεις εκ παροχής εργασίας
Γιάννη Κουκιάδη
Το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
Δ. Ζερδέλη
Το εργατικό Δίκαιο των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
Αντ.Βάγια
Η απόλυση ως ULTIMA RATIO
-
Η σύμβαση εργασίας κατα την κοινοτική Σύμβαση Ι.Δ.Δ.του 1980
Α.Γραμματικάκη-Αλεξίου
Το νομικό καθεστώς του μετανάστη μισθωτού στην Ελλάδα - (αλλοδαποί εκτός ΕΟΚ )
Ιωάννης Ληξουριώτης, 1998
Ατομικό Εργατικό Δίκαιο - Τόμοι Ι και ΙΙ
Σ. Βλαστός, Σάκκουλας, 1999
Ατομικό Εργατικό Δίκαιο - Τόμος ΙΙΙ
Σάκκουλας, 2000
Εργατικά ατυχήματα για μισθωτούς και εργοδότες
Αρχοντής-Καμπάνταης, 1999
Το δίκαιο της καταγγελίας
Ζερδελής-Σάκουλας, 2002
Μερική Απσχόληση - Το εργασιακό καθεστώς των μερικώς απασχολουμενων στον Ιδιωτικό Τομέα
Βικτωρία Δούκα, 2004
Εργατικό Δίκαιο
Λεοντάρης, 2007
Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική
Λαναράς, 2007
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ