Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ασφαλιστική Νομοθεσία
Φ. Χατζηγεωργίου-Γεωργ. Ψηλού
Ασφαλιστική Νομοθεσία
Φ. Χατζηγεωργίου-Γεωργ. Ψηλού ,συμπλήρωμα 1984
Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική
Κων. Λαναρά
Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική
Κων. Λαναρά( εφαρμογή, νομολογία, κείμενα )
Η Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.
Κων. Λαναρά
Η προστασία της μητρότητας στο δίκαιο κοινωνικώνασφαλίσεων
Αγ. Στεργίου
Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική
Λαναρά 2003
Η ασφάλιση στο ΙΚΑ
Λαναρά, 2006
Συνοπτικοί πίνακες προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των φορέων κύριας ασφάλισης
Εθνικό Τυπογραφείο 1992
Ο νέος Νόμος για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση
Εθνικό Τυπογραφείο 1992
Συνοπτικός Πίνακας του συστήματος ασφάλισης όλων των νεοασφαλισμένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
Εθνικό Τυπογραφείο 1992
Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 2084/1992
Εθν. Τυπογρ 1992
Οδηγός Υπηρεσιών των Ασφαλιστικών Οργανισμών
Εθνικό Τυπογραφείο 1992
Ευρωπαικο Δίκαιο ΙΚΑ, Κανονισμοί ΙΚΑ κλπ
Νομική Βιβλιοθήκη, 1999
Η ασφάλιση στο ΙΚΑ
Λαναρά, 2002
Η ασφάλιση στο ΙΚΑ
Λαναρά, 2004
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ