Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Μαθήματα Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Α'
Αργ.Καρρά
Μαθήματα Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β'
Αργ.Καρρά
Μαθήματα Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Γ'
Αργ.Καρρά
Ποινική Δικονομία
Χρ.Δέδε
Ποινικόν Δικονομικόν Δίκαιον Ι
Κων.Βουγιούκα
Ποινικόν Δικονομικόν Δίκαιον ΙΙ
Κων.Βουγιούκα
Ποινική Δικηγορία
Βασ.Καπράλου
Ο Συνήγορος
Βασ.Καπράλου
Η Πολιτική Αγωγή στην ποινική δίκη
Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη
Η μεταβολή της ποινικής κατηγορίας
Αβραάμ Ι. Σταθόπουλου
Η αποζημίωση των θυμάτων του εγκλήματος
Π.Α. Παπαδάτου
Η προκαταρκτική εξέταση στην ποινική διαδικασία
Ι.Σταμάτη
Η αρχή της δικαστικής ακροάσεως στην ποινική δίκη
Αργυρίου Καρρά
Αυτόφωρο έγκλημα και αυτόφωρη διαδικασία
Γρ.Καλφέλη
Δικαστήρια Κακουργημάτων
Γρηγ. Παπαγεωργίου
Συμβάσεις εκδόσεως και δικαστικής συνδρομής
Αλ.Μεταξά
Περί των αποδεικτικών απαγορεύσεων στην ποινική δίκη
Ν. Δημητράτου
Η θέση των συνηγόρων υπεράσπισης στην ποινική δίκη
Α. Κωνσταντινίδη
Η υπεράσπιση στην ποινική δίκη, τόμος Α'(δικαιώματα και υποχρεώσεις του κατηγορουμένου)
Λάμπρου Δ. Καράμπελα
Η υπεράσπιση στην ποινική δίκη, τόμος Β' (αιτήσεις του κατηγορουμένου και του καταδικασμένου)
Λάμπρου Δ. Καράμπελα
Η υπεράσπιση στην ποινική δίκη, τόμος Γ', Μέρος Ι, Α-Μ, (ενστάσεις και ισχυρισμοί του κατηγορουμένου)
Λάμπρου Δ. Καράμπελα
Η υπεράσπιση στην ποινική δίκη, τόμος Γ', Μέρος Ι, Ν-Ω, (ενστάσεις και ισχυρισμοί του κατηγορουμένου)
Λάμπρου Δ. Καράμπελα
"Καθήκον μαρτυρίας" και "επαγγελματικό απόρρητο" στην ποινική δίκη
Α. Κωνσταντινίδη
Η Ποινική Δίκη, τόμος Α'
Γ. Πεντζιά
Η Ποινική Δίκη, τόμος B'
Γ. Πεντζιά
Ποινική Δικονομία - 'Ενδικα Μέσα, Τόμος Ι
Λ. Μαργαρίτη
Η προσφυγή κατά της απ΄ ευθείας κλήσεως
Γρ. Καλφέλη
Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως κατά τον Κώδικα Ποιν. Δικον
Γεωργ. Σταθέα
Το Κλητήριο Θέσπισμα
Λ.Μαργαρίτη-Αθ.Ζαχαριάδη- Νομ. Βιβλιοθ. 1996
Αυτόφωρο έγκλημα και διαδικασία -Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως
Καλφέλης-Μαργαρίτης- Νομ.Βιβλ. 1998
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Φ.Ανδρέου, 1998
Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία
Λ.Μαργαρίτης, 1998
Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της Εφεσης και της Αναίρεσης κατά αποφάσεων στην Ποινική Δίκη
Δ.Συμεωνίδης, Σάκκουλας, 1999
Ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα
Φ. Ανδρέου, 2001
Προανάκριση
Ηλ.Αλατζας, Σάκκουλας, 1998
Δικονομική λειτουργία της Πραγματογνωμοσύνης
Μπάκα, 1999
Ενδικα μέσα
Μαργαρίτης 2002
Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία, Τόμος 4ος, Εκτέλεση Ποινών
Λάμπρος Μαργαρίτης, 2005
Η Πολιτική Αγωγή στην Ποινική Δίκη
Ανδρέου, 2006
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ