Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
Βασ. Καπράλου
Συστηματική Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα
Μ. Ανδρουλάκη,Α. Μαγκάκη, Δ. Σπινέλη, Κ. Σταμάτη, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη. - ' Αρθρα:336-353
Ποινικόν Δίκαιον
Χρ. Δέδε. Αρθρα: 207-215 Π.Κ
Ποινικόν Δίκαιον
Χρ. Δέδε. Αρθρα: 216-223 Π.Κ
Ποινικόν Δίκαιον
Χρ. Δέδε. Αρθρα: 224-234 Π.Κ
Ποινικόν Δίκαιον
Χρ. Δέδε. Αρθρα: 235-263 Π.Κ
Προσβολές του Πολιτεύματος άρθρ.(134-137 Π.Κ.)
Ε. Συμεωνίδου - Καστανίδου
Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρ.167-182 Π.Κ.)
Ι.Μανωλεδάκη
Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης ( άρθρ.187-197 Π.Κ.)
-
Εγκλήματα κατα της στρατιωτικής υπηρεσίας ( άρθρ.202-206 Π.Κ)
Α.Παπαδαμάκης
Εγκλήματα περι το νόμισμα (άρθρ.207-215 Π.Κ.)
Στεφ.Παύλου
Εγκλήματα περι την απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρ.224-234 Π.Κ)
Λ.Μαργαρίτη
Τα υπηρεσιακά εγκλήματα. (άρθρ. 235-263α)
Ν. Μπιτζιλέκη
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρ.264-289 Π.Κ.)
Μ.Καϊάφα-Γκπαντί
Εγκλήματα κατά της ζωής. -(άρθρ. 299-307)
Συμεωνίδου--Καστανίδου
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. (άρθρ. 372-384α)
Ι. Μανωλεδάκη
Συστηματική ερμηνεία Π.Κ.-Αρθ. 30-32 (πλάνη)
Σάκουλα 1995
Συστηματική ερμηνεία Π.Κ.-Αρθ. 207-215 (περί το νόμισμα)
Σάκουλα'97
Συστηματική ερμηνεία Π.Κ.-Αρθ. 224-234 (απονομή δικαιοσύνης)
Σάκουλα'97
Ποιν.Δ. Ειδικό μέρος-ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Γ.Θεοδωράκη
Ποιν.Δ. Ειδικό μέρος -ΑΠΑΤΗ-ΕΚΒΙΑΣΗ
Γ.Θεοδωράκη
Ερμηνεία κατ'άρθρ. των όρων του ειδικού μέρους του Π.Κ.
Ι. Μανωλεδάκης , 1996
Συστηματική ερμηνεία Π.Κ.-Αρθρα 14-19 (Αξιόποινο - Καταλογισμός )
Σάκουλας 1997
Συστηματική ερμηνεία Π.Κ.-Αρθρα 33-41 (Διατάραξη πνευματικών λειτουργιών κ.λ.π. )
Σάκουλας 1997
Παπαδαμάκης-Περιουσιακά εγκλήματα
Σάκκουλας, 2000
Εγκλήματα της γραφής
Κουράκης Νομ.Βιβλιοθήκη, 2001
Ειδικό μέρος Ποινικού Δικαίου
Μυλωνόπουλος, Σάκκουλας, 2000
Αστυνομία κ Λοιποί Φορείς Αστυνόμευσης
Ζωή Παπαϊωάννου, 2003
Εμβάθυνση στην Ποινική Νομολογία
Καϊφα Γκάντι, εκδ. Σάκκουλα, 2006
Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος
Β.Σακελλροπουλου, 2007
Ερμηνεία Πράξη του ΚΠοινΔ
Συλίκος, 2009
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ