Ανακοινώσεις ΤΥΔΕ
   Σελίδες:   1 2

14-12-2014
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Τ.Υ.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
“Ε.Τ.Α.Α”
Ν.Π.Δ.Δ.   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ηπείρου 64, 10439 Αθήνα           Αθήνα, 21-11-2014
       Αριθμ. πρωτ. 270760/8837/1

Πληροφορίες: Γρηγορία Μαρούλη
ΤΗΛ.: 210-8811337, 21-8256988    
FAX.: 210.8814398             Προς: 1. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ
                 ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
           2. ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
                  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ    ΕΛΛΑΔΟΣ
            3. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
           4. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

   Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011) οι ασφαλισμένοι πρέπει να επικολλούν στα Ασφαλιστικά τους Βιβλιάρια τα αποκόμματα των ενσήμων.


ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ


Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι μέχρι 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης) πρέπει να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές καταθέτοντας το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο και όσοι από τους ασφαλισμένους δεν συμπληρώνουν την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ με τις πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει και η οποία για το έτος 2014 έχει ως εξής:

1. Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως ήτοι 600,00 € ετησίως

2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως ήτοι 300,00 € ετησίως


πρέπει να συμπληρώσουν την ανωτέρω Ελάχιστη Υποχρεωτική Εισφορά καταβάλλοντας τη διαφορά αποκλειστικά στο λογαριασμό του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή  επικολλώντας ολόκληρα ένσημα μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2015. Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στο Ασφαλιστικό Βιβλιάριο (Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές).

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
(η με αριθ. 74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011)

   Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθούν 54,00 € (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς). Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, άνω και κάτω της 5ετίας. Η πρόσθετη εισφορά δύναται να καταβληθεί και με ένσημα.
[693,35 (α΄ ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 12 (μήνες) = 54,00 €] από 01/01/2014-31/12/2014

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης  από 1/1/1993 και εφεξής) θα καταβάλλουν μέχρι 31-12-2014 την αντίστοιχη εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας η οποία σήμερα είναι:

1. Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως ελάχιστη εισφορά

2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως ελάχιστη εισφορά

   Οι ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), όπως ισχύουν, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2013 (τρία) 3 χρόνια ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά από 01-01-2014 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και θα συμπληρώσουν το ποσό των 660,00 €
[852,63 ποσό β’ ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 55,00 X 12 μήνες = 660,00 ευρώ  από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014
Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι της 2η ασφαλιστικής κατηγορίας που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία πληρώνουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας (Φ.80000/24872/883/5-12-2011).
   Το ποσό των 660,00 € θα καλύπτεται με ένσημα από πράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το παραπάνω διάστημα και σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό σε χρήμα.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από 1-1-2009 και εφεξής χρησιμοποιούνται ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΝΣΗΜΑ:

1.    από τους Δικηγόρους

•    ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ,     3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος μπλε

•    ΠΑΡ ’ ΕΦΕΤΑΙΣ,        3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος κόκκινου

•    ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ                    3,00€, 6,00€ και 9,00€  χρώματος γκρι

2.    από τους Δικαστικούς Επιμελητές                        0,72€  χρώματος πράσινου.

   Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια κατατίθενται μέχρι τέλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο στους Συλλόγους που ανήκουν οι Ασφαλισμένοι.

   Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που κατατίθενται στους Συλλόγους από 1η ΜΑΡΤΙΟΥ του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο θεωρούνται εκπρόθεσμα και πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία του Τομέα Ηπείρου 64, 10439 Αθήνα.  Η μη παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή η ελλιπής συμπλήρωση αυτού, συνεπάγεται τη μετατροπή των εισφορών σε χρήμα καθώς και προσαύξηση με πρόσθετα τέλη.

   Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να καταθέτουν στο Τομέα τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που παρέλαβαν από τους Ασφαλισμένους μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο (καταληκτική ημερομηνία).

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ

Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ : (όσοι μέχρι 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης) πρέπει να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το έτος 2014 ως εξής:
1. Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως
2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως
καταβάλλοντας τες αποκλειστικά στο λογαριασμό του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και. τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με fax στον Τομέα.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
(η με αριθ. 74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011)
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθεί 54,00 € (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς). Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, άνω και κάτω της 5ετίας. [693,35 (α΄ ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 12 (μήνες) = 54,00 €] από 1/1/2014-31/12/2014.

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:
(όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης  από 1/1/1993 και εφεξής) θα καταβάλλουν μέχρι 31-12-2014 την αντίστοιχη εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας η οποία σήμερα είναι:
1. Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως
2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως

Οι  ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ [σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), όπως ισχύουν], οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2013 (τρία) 3 χρόνια ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1-1-2014 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και θα συμπληρώσουν το ποσό 660,00 €  
[852,63 ποσό β’ ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 55,00 X 12 μήνες = 660,00 ευρώ από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2014

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι της 2η ασφαλιστικής κατηγορίας που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία πληρώνουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας (Φ.80000/24872/883/5-12-2011).

[Στις παραπάνω κατηγορίες (δικηγόρους, υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές)  λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία συμπληρώσεως της 5ετίας ήτοι από ημερομηνία ορκωμοσίας και για τη συμπλήρωση της τριετίας η 1/1 κάθε έτους]

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ   

   Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι και Δικαστικοί Επιμελητές, θα καταβάλλουν χρηματικές εισφορές  25,00 ευρώ μηνιαίως ήτοι 300,00 ευρώ ετησίως και εμπρόθεσμα, δηλαδή την τρέχουσα μηνιαία εισφορά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα υποχρέωσης πληρωμής.

   Η Εισφορά των Υποθηκοφυλάκων και Ασκούμενων Δικηγόρων ή Δικαστικών Επιμελητών καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο λογαριασμού του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με fax στον Τομέα.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.

   Τέλος Ασφαλισμένοι του Τομέα που συνταξιοδοτούνται θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στον Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥΔΕ για την συνέχιση της ασφάλισης τους, να υποβάλλουν απευθείας στην Υπηρεσία του Τομέα εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παραίτησής τους, το τελευταίο Ασφαλιστικό τους Βιβλιάριο και να μην το καταθέτουν στους Συλλόγους τους. Η μη κατάθεση εντός 2 μηνών του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου συνεπάγεται την εφαρμογή όλων των νόμιμων κυρώσεων που ισχύουν στον ιδρυτικό νόμο του ΤΥΔΕ Ν.4507/66.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                     

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
 

20-5-2014
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Τ.Υ.Δ.Ε.)

28-9-2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΔΕ ΜΕΡΧΙ 31-12-2012

23-6-2012
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ.Υ.Δ.Ε.

22-2-2012
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-2-2012 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΔΕ

10-2-2012
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΔΕ

4-10-2011
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ

13-9-2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Ε.

4-3-2011
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ

5-1-2011
ΤΥΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2010 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
13-7-2024
Νέα παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
13-7-2024
Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας
10-7-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας
10-7-2024
Λειτουργία των γραφείων των μελών ΔΣΓ κατά τις απογευματινές ώρες από 15-07-2024 έως και 30-08-2024
10-7-2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 09-07-2024
6-7-2024
Παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
5-7-2024
Μετάπτωση του ΟΠΣ Ολομέλειας στο G cloud (Παρασκευή 5/7 και ώρα 15:00 έως και Κυριακή 7/7/2024)
2-7-2024
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΓ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 04.07.2024, ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ